Co uznajemy za materiały wprowadzające

Materiały wprowadzające to element, który posiada większości, jeśli nie każde wydawnictwo. Dotyczy to zarówno książek, jak i chociażby prac o charakterze naukowym. Oczywiście dziedzina z którą jest to związane to poligrafia. Czym zatem są materiały wprowadzające? To wszelakie przedmowy, wstęp – tak zwany krytyczny – czy nawet życiorys autora. Może to też tak zwana nota wydawnicza, podziękowania twórcy dla współpracowników, bliskich czy rodziny. Za materiały wprowadzające uważa się też dedykacje, które często pojawiają się w książkach.
Może to być również motto, jakie autorzy co rusz umieszczają w swoich dziełach. Co ciekawe, przedmowa może być napisana przez autora, ale niekoniecznie – nią może zająć się również na przykład wydawca. Jeśli i wydawca i autor piszą przedmowę – najpierw powinna znaleźć się ta wydawcy. Układ powinien być taki, że wtedy tekst znajduje się po kartach tytułowych, za spisem treści. Wszystko to ma teoretycznie formalny charakter, jednak w praktyce często jest zamieniane.